stemtraining voor verslaggever

Een goede stemconditie is van het grootste belang bij personen met een spreekberoep.

De spreekstem wordt intensief gebruikt, vaak lang achtereen, met verschillend volume en soms afwisselend met de zangstem.

Hoe we onze stem gebruiken is mede bepalend voor onze manier van presenteren.

Tijdens de training werk je aan de basistechnieken van stem. Lucia leert je op een concrete wijze de verschillende stemvariaties.

Met gebruik van herkenbare voorbeelden en leuke oefeningen maakt Lucia de stem voor iedereen inzichtelijk. Op een gezonde manier, zodat heesheid en andere stemproblemen voorkomen kunnen worden.

Stem trainen?

Contact